EditRegion1

W-kullen
Födda: 2021-08-17
Mor: SE54653/2018 Heimdals Rut
Far: SE59791/2014 Barvatorp´s Caliber

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Wilmer
H
A
Ua
X
-
Whiro
H
A/C
Ua-
X
-
Wiska
T
C
Ua
X
-
Wemla
T
A/B
Ua
X
-
Wele
T
-
-
-
-
Wakonda
T
A
Ua
X
Wanabi
T
-
-
-

 

V-kullen
Födda 2021-05-13
Mor: Kweo´s Kascha
Far: Kewonne Asso

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Vairo
H
A/B
Ua
X
-
Valle
H
A
Ua
X
-
Varre
H
A
Ua
X
-
Veor
H
A
3
X
-
Vidar
H
D
3
X
-
Voc
H
C
1
X
Vona
T
A
Ua
X
-

 

U-kullen
Födda 2020-11-10
Mor: SE10877/2018 Kewonne Atti
Far: SE58544/2018 Ajax

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Uther
H
B
2
X
Ulmer
H
-
-
-
-
Avliden
Uma
T
-
-
Avliden
Unni
T
A
Ua
X
Uzume
T
A
Ua
X
Viltspårchampion
Usha
T
-
-
-
Avliden
Utti
T
A
Ua
-
-
Uria
T
A
Ua
X
Gk Strartklass

 

T-kullen
Födda 2020-06-02
Mor: Kweo´s Kascha
Far: Heimdals Kenji

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Tiwas
H
A
Ua
X
Gk BH
Tisto
H
A
Ua
X
Tacita
T
B
Ua
X
LD Startklass
Gk BH/VT
Tindra
T
B
Ua
X
Tira
T
A/B
Ua
X

 

Heimdals S-kull
Född:2019-03-19
Mor:Heimdals Helga
Far:Imzedrift´s Björn

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Saxo
H
A
Ua
X
Lägre Klass
Sige
H
B
Ua
X
487
Gk
Högre klass
KORAD
Saga
T
A
Ua
X
Signe
T
A
Ua
X
422
Uppflyttad till Elitklass
spår
Sicka
T
Såld till Norge

 

Heimdals R-kull
Född:2018-10-04
Mor:Ilana von Tjärnshaget
Far:Heimdals Ebo

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Rhea
T
A
Ua
X
Rut
T
B
Ua
X
432
Gk
KORAD
Rana
T
B
Ua
Såld till Norge
Russla
T
B
Ua
X
Rafe
H
A
3
-
BH
Avliden
Rane
H
A
Ua
X
Rigg
H
A
Ua
X
514
Gk
KORAD
Radde
H
B
3
X

 

Heimdals Q-kull
Född:2018-04-05
Mor:Heimdals Helga
Far:Divaheden Ozzy

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utsällning
Qian
T
B
Ua
X
Qina
T
B
Ua
X
Qaysa
T
A
1
X

 

Heimdals P-kull
Född:2018-03-01
Mor:Ilana Von Tjärnshaget
Far:Blade An Der Borg

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Pandora
T
C
1
X
480
Gk
Starklass
Gk Akl
TJH, KORAD
Paris
T
C
1
X
PH
Phurandi
T
X
Pele
H
C
Ua
X
367p
Gk
LD Startklass
LD 1
RLD F
RLD A
SPH3
KORAD
Paian
H
C
Ua
X
Gk
Pan
H
D
Ua
X

 

Heimdals O-kull
Född:2017-08-19
Mor:Heimdals Hlora
Far:Modus Vom Haus Sevens

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Owo
H
B
Ua
Avliden
Okena
T
A
Ua
X

 

Heimdals N-kull
Född:2016-12-03
Mor:Heimdals Helga
Far:Bruksmarkens Wallander

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Noa
H
B
Ua
X
351
Gk
SPH1
UHP
KORAD
Nial
H
A
Ua
X
PH
Nanna
T
D
Ua
-
Nida
T
A
Ua
X
Gk
BH, UHP
Norna
T
D
Ua
X
Gk
Natti
T
C
Ua
-
Nora
T
A
Ua
X

 

Heimdals M-kull
Född:2016-10-22
Mor:Heimdals Gnita
Far:Hogan Van De Biezenhoeve

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Måne
T
A
Ua
X
 
Mimer
H
D
Ua
X
 
Mitho
H
A
Ua
X
460
Gk
Startklass
BH/VT
KORAD
 
Munin
H
C
Ua
X
Gk Anlagsklass Viltspår
 

 

Heimdals L-kull
Född:2016-05-05
Mor:Heimdals Helga
Far:Tarriq´s Dizel

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Loke
H
B
Ua
X
Lokke
H
A
Ua
X
Lego
H
A
Ua
X
375
Gk
BH
KORAD
Linn
T
A
Ua
X
Startklass
Liv
T
A
Ua
X
460
Gk
BH
KORAD
Lofna
T
B
Ua
X
363
GK
KORAD
Låga
T
B
Ua
X
413
Gk
KORAD
Lita
T
B
Ua
X
399
Gk
Startklass
Gk Lägre klass
KORAD

 

Heimdals K-kull
Född:2015-05-25
Mor:Baghira Vom Finsteren Waldeck
Far: Heimdals Ebo

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Krima
T
A
Ua
X
Kara
T
A
Ua
X
Kacey
T
A
Ua
X
Keefe
T
Kiba
T
A
Ua
X
Ej Gk
Startklass
UHP
Kalmah
T
A
Ua
X
BH SL3 AD
Såld till Norge
Kenji
H
A
Ua
X
Keon
H
A
Ua
Khan
H
A
Ua


Heimdals J-kull
Född:2014-10-20

Mor:Baghira Vom Finsteren Waldeck
Far:Hogan Van De Biezenhoeve

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Jaxa
T
A
Ua
X
Gk Doftprov
Jamsa
T
B
Ua
X
Jona
T
B
Ua
X
PH
Jaffa
T
B
1
X
Jarmo
H
A
Ua
X
Jange
H
B
Ua
X
Jomme
H
A
1
X
BH
PH
Jusse
H
C
Ua
X
Jösse
H
D
Ua
Jaffe
H
B
1
X

 

Heimdals I-kull
Född:2014-01-15
Mor:Heimdals Elle
Far:Arono Vom Parchimer Land

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Idun
T
C
Ua
476
Lkl spår
Ida
T
B
Ua
X
VH
Ivald
H
-
-
X
Irme
H
E
1
Irpo
H
-
-
Ingo
H
B
Ua
X
Räddningshund
KORAD

 

Heimdals H-kull
2013-11-30
Mor:Kweo´s Raiza
Far:Heimdals Bele

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Hugin
H
A
Ua
X
Hader
H
A
Ua
Såld till Norge
Hrapp
H
C
Ua
X
Humle
H
A
Ua
X
BH
Hedin
H
C
Ua
X
448
Gk
KORAD
V
Hjalte
H
A
Ua
X
391
Gk
KORAD
Hymer
H
B
Ua
X
Heimdal
H
B
Ua
X
404
Gk
BH
KORAD
Good
Hlora
T
B
Ua
X
369
Gk
TSM, NW1
Good
Helga
T
B
Ua
X
391
Gk
Klass1
KORADi
Hele
T
-
-
-
Hlin
T
A
Ua
X

 

Heimdals G-kull
Född:2013-03-13
Mor:Winonas Java
Far:Heimdals Bele

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Gerda
T
B
Ua
X
337
Gk
TJH(PTRH)
Gimla
T
B
Ua
X
Groa
T
B
Ua
X
IPO3
TJH(PTRH)
Gnita
T
A
Ua
X
PH
Garm
H
A
Ua
X
376
Gk
Gamli
H
B
Ua
X
501
Gk
Klass1
BH
KORAD
Good

Heimdals F-kull
Född:2011-06-24
Mor:Heimdals Beyla
Far:Yargo Von Haus Veile

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Frea
T
D
Ua
-
Friia
T
D
Ua
-
Freke
H
C
Ua
-
Fricco
H
A
Ua
X
-
Gk
BH, UHP
Good
Frigg
H
B
3
X
IPO3
Faxe
H
D
-
-
Frode
H
-
-
-
Frej
H
A
Ua
X
Gk
Hkl Spår

Heimdals E-kull
Född:2011-03-28
Mor:Gråmanns Freke
Far:Heimdals Bele

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Elle
T
B
Ua
X
Embla
T
B
Ua
X
Etzel
H
A
Ua
X
Ebo
H
A
Ua
X
522
Gk
Klass1
IPO3
KORAD

Heimdals D-kull
Född: 2009-08-19
Mor: Atenagårdens Flexi
Far: Heimdals Brimer

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Darraq
H
-
-
X
Durin
H
A
Ua
X
Didrik
H
B
2
X
Klass1
GK Akl
TJH(FM)
Dvalin
H
Disa
T
B
3
X
IPO2
Drifta
T
B
1
X
FH Klass1
BH
Daga
T
B
Ua
X
Droma
T
C
Ua
X
456
Gk
Klass1
GK Akl
IPO3
Della
T
A
Ua
X
Ej Gk
Klass1
BH
BSL1

Heimdals C-kull
Född: 2009-03-28
Mor: Kweo´s Basta
Far: Mike Vom Weinbergblick

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt
Utställning
Ckeaf
H
A
Ua
X
Codex
H
B
Ua
X
Carus
H
A
Ua
X
456
Gk
BH
TJH(FM)
KORAD
Cvaser
H
D
Ua
X
GK
BH
UKL 1
Cige
H
A
Ua
X
427
GK
BH, PH
ÖKL V

Heimdals B-kull
Född: 2007-09-08
Mor: Kweo´s Basta
Far: Omar Vom Haus Valkenplatz

Namn Kön Hd Ad Mh Mt Exteriör Lydnad Bruks Övrigt Utställning
Balder
H
A
Ua
X
433
Gk
BH
KORAD
Barre
H
A
Ua
X
Gk Akl
Jkl2
Bele
H
A
Ua
X
522
Gk
Klass1
IPO3
KORAD
Cert
Bestla
T
A
Ua
X
Ej Gk
BH
PH
Beyla
T
A
Ua
X
506
Gk
Klass1
BH
KORAD
Diabeteshund
Bile
T
B
2
X
404
Gk
KORAD
Bjarke
H
B
Ua
-
PH
Norge
Breke
H
X
509
Gk
PH
KORAD
Good
Brimer
H
A
Ua
X
514
Gk
IPO3
KORAD
SE B(IPO)CH
2